د رسمي جریدې د غیرقانوني چاپ او خپرولو ممنوعیت په اړه د عدلیې وزارت خبرتیا

hayat_admin
.

په دې وروستیو کې لیدل شوي چې یو شمېر مطبعو او د چاپ مرکزونو، د رسمي جریدي په ناقانونه چاپ او بازارونو کې پر پلورلو لاس پورې کړی.

د افغانستان اسلامي امارت د عدليې وزارت د مطبعو او چاپ مرکزونو او نورو بنسټونو او ارګانونو ټولو مسؤلینو ته خبر ورکوي چې په رسمي جریدو کې د قوانینو، مقررو او نورو تقنیني سندونو چاپ او خپرول عدليې وزارت پورې اړه لري او بل هیڅ شخص او ارګان نشي کولای د عدلیې وزارت له اجازې پرته د رسمي جریدې او تقنیني سندونو په چاپ او خپرولو کې اقدام وکړي. له ګرانو هیوادوالو څخه هم هیله کیږي چې د دغه ډول مواردو لیدلو په صورت کې د عدلیې وزارت ته خبر ورکړي که  بیا هم کوم اشخاص او یا خصوصي مطبعې په داسې غیر قانوني عمل لاس پورې کړي، او یا هم د داسې مواردو په پېدا کولو په صورت کې عدلیې وزارت ته خبر ورنکړي او د داسې مواردو د استفادې په حال کې ګیر شي نو عدلیې او قضایې ارګانونو ته به معرفي شي.

.