خبرلیکونه

خبرنامه- ۹/۱۱/۱۳۹۸

له قانون څخه کابو ۸۰۰ سرغړونکي ماشومان د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ساتل کېږي.

همدا اوس له قانون څخه ۷۹۶ سرغړونکي ماشومان په ټول هېواد کې د عدليې وزارت د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکزونو کې ساتل کېږي ۷۷۴ هلکان او ۲۲ نجونې پکې شاملې دي.

د دغو مرکزونو د لېندې د میاشتې د رپوټ پربنسټ، له دغو ماشومانو څخه ۲۴۷ تنه د کابل د اصلاح په مرکز کې ساتل کېږي چې د هېواد په کچه زیات شمېر دی اوپه تعقیب يې د هرات د اصلاح په مرکز کې ۱۰۹ ماشومان او د ننګرهار د اصلاح په مرکز کې ۵۵ ماشومان ساتل کېږي او تر اصلاح او روزنې لاندې دي.

ډیرې همده سرغړونې چې دغه ماشومان مرتکب شوي دي غلا، او په کورنې او بهرنې امنیت پرخلاف جرمونه دي چې ۲۳۹ ماشومان د غلا د قضیو په اړوند او ۲۴۶ نور ماشومان د کورنې او بهرنې امنیت پر خلاف د جرمونو د قضیو په اړوند دغو مرکزونو ته لېږل شوي ساتل کېږي او تر روزنې لاندې دي.

  هغه نورې سرغړونې چې دغه ماشومان مرتکب شوي دي په ترتیب سره وژنه، لواطت، د نشه يې توکو قاچاق، شوکماري، جګړه، جنحوی سرغړونې، زنا، وسلواله غله، ترافیکي پیښې، تښتونې، د وسلو قاچاق او جعل او ترویز پکې شامل دی.

له هغو ۷۹۶ ماشومانوڅخه چې په ټول هېواد کې د اصلاح په مرکزونو کې ساتل کېږي، ۶۱ تنه يې د مظنونیت په پړاو کې ۱۲۳ تنه د تور په پړاو کې او ۶۱۲ تنه له محکومیت په پړاو کې دي او د ۴۵ تنو نورو لپاره قطعي حکم صادر شوی دی.

له قانون څخه سرغړونکي ماشومان له ۱۲ څخه تر ۱۸ کال پورې عمر لري، د سرغړونې د څېړنې د بشپړولو او محکمې لپاره د څاړنوالی د قرار له ترلاسه کولو وروسته د عدليې وزارت د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکزونو ته لېږدول کېږي او په هغو کې ساتل کېږي.

هغه ماشومان چې د محکمې له لوري، په حجز محکومېږي هم د خپل حجز د مودې د تېرولو لپاره په دغو مرکزونو کې ساتل کېږي.