زنده گی نامه مختصر جلالتمآب شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه ا.ا.ا

در اوایل زندگی: .

محترم شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی فرزند دین محمد و نواسه باز محمد، از قوم لکڼ قریه ایوب خیل ولایت خوست است که در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی در مربوطات مرکزی قریۀ مذکور چشم به جهان گشوده است.

سوابق تحصیلی:

وی دروس ابتدائی خویش را در سالیان اخیر حکومت ظاهر شاه در لیسه لکڼ در حال فرا گرفتن بود که تحرکات ضد اسلامی جناح کمونیست ها آغاز گردیده بود، که بسا اوقات تظاهرات انجام داده و الفاظ زشت و رکیک را به علما میگفتند، بناً با علوم عصری یک نوع بی علاقه گی پیدا کرد، در مکتب حاضری کامل نداشتند ولی با مدرسه طبیعتاً محبت داشتند، میخواست دروس دینی را در آنجا بیاموزد که بعداً در لیسه مذکور از ابتدایۀ به بالا به دروس خود ادامه ندادند.

از آنجا که شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی با دروس دینی محبت زیاد داشتند، در سال ۱۳۵۶ هجری شمسی در ولایت خوست در یک مدرسه مقامی فیضان العلوم در لکڼ از علمای محلی دروس دینی را آغاز کردند. ولی هنگامیکه اوضاع افغانستان روز به روز در حال بدتر  شدن بود در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی کمونیست ها که در طی کودتا به قدرت رسیدند همزمان با رسیدن به قدرت، علما را تحت فشار شدید همه جانبه قرار دادند، بناً شیخ صاحب با وجود مشکلات انبوه در ماه اسد همین سال با شمول همه خانواده به پاکستان هجرت نمودند.

محترم شیخ صاحب در طول هجرت به سبب عشق و علاقه فراوان با علوم دینی در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی در مدرسه کاهی هنگو دروس دینی خود را به پیش بردند. طوریکه شیخ صاحب دارای استعداد و قابلیت زیادی بودند. در کنار دروس خود به شاگردان درجات پایین تدریس میکردند. بعد از آن به مدت ۵ سال  آموزش علوم دینی را در  تحصیل رستم ضلع مردان (دارالعلوم عربیه رستم) انجام داد و تکمله خویش را از نزد استادان محترم شیخ الحدیث مولوی سید قریش باباجی رحمه الله و شیخ الحدیث مولوی قاضی محمد امین صاحب رحمه الله با نمرات بلند به انجام رسانید و دوره خورد خود را از نزد شادروان شیخ القرآن و الحدیث مولوی عبدالرازق صاحب رحمه الله به اتمام رسانید.

تحصیلات عالی:

شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم شرعی صاحب بعد از آموزش دروس ابتدائی جهت اتمام دورۀ کلان به مدرسه مشهور دارالعلوم حقانیه در ضلع نو شهره اکوره ختک عازم شد و دوره کلان را در این مدرسه با درجه عالی به اتمام رسانید و در سال ۱۳۶۸ هجری شمسی از دارالعلوم حقانیه با کسب نمرات عالی، سند فراغت خویش را بدست آورد.

همزمان با فراغت ۳ سال در مدرسۀ کاهی هنگو و ۱ سال در منطقه ټل رحمت شاه که یک مدرسۀ محلی بود، وظیفه مقدس تدریس را به پیش برد. جناب شیخ صاحب در مدارس یاد شده کتب را الی تکمیله تدریس کردند. در داخل افغانستان نیز به شمول دوره تکمله، دوره های خورد و کلان را نیز تدریس کرده است.

فعالیت های اجتماعی و تحمل مشکلات و مصائب:

شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی در زمان حکومت برهان الدین ربانی در شورای اهل الحل و العقد از طرف مردم محل خود به حیث وکیل انتخاب گردید. زمانی که رأی شورای اهل الحل و العقد برای ربانی اخذ میشد شیخ صاحب محترم رأی نداد و اظهار نارضایتی کرد. طوریکه در زمان حکومت ربانی، کشتار و نا امنی در ولایت خوست زیاد شد، زندگی راحت مردم با مشکلات روبرو شد و در میان شورا های قومی و جهادی هم آتش اختلافات افروخته گردیده بود بناً با در نظرداشت استعداد بلند، اخلاص، صداقت، توانائی نظامی و مدیریتی شیخ صاحب جهت مهار نمودن مشکلات مذکور امور قوماندانی امنیه ولایت خوست برایش سپرده شد  که با در نظر داشت ایمانداری کامل مسؤولیت های سپرده شده اش را ادا نموده که همین قوماندانی امنیه در ولایت خوست سرچشمه پیدایش تحریک امارت اسلامی گردید.

قابل یاد آوری است که محترم شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی در دوره قبلی امارت اسلامی نخست والی ولایت زابل بود که بعداً استعفاء داد و سپس بدون مکتوب رسمی منحیث والی ولایت غور معرفی گردید، بعد از آن از طرف بزرگان منحیث مسؤول لوای ذره دار موظف شد که آنجا نرفت سپس منحیث والی ولایت میدان وردگ انتخاب شد که این مسؤولیت را نیز به دوش نگرفت. قابل یاد آوری است که شیخ صاحب این مسؤلیت ها و وظایف  را به این خاطر بدوش نگرفت که مدت زیاد را در وظایف مختلف سپری نموده بود. میخواست که اندکی آرام یابد. مدتی در خانه قرار داشت که بعداً با در نظر داشت استعداد والای شان از طرف بزرگان منحیث معین مالی و اداری وزارت عدلیه معرفی گردید. که جناب شیخ صاحب امور معینیت این وزارت را با ارایۀ یک سلسله شرایط قبول نموده و تا سقوط به کار خویش ادامه داد.

بعد از سقوط، دوستان خویش را جهت مبارزه با اشغالگران و دست نشانده گان در میدان رزم گرد هم جمع نموده و به طور عملی جهاد مسلحانه را آغاز کرد. در این سلسله جهت دستگیری شیخ صاحب امریکایها چهار بار بر خانۀ شیخ صاحب عملیات را براه انداختند، که در عملیات نخست شیخ صاحب در خانه حضور داشتند و چند لحظه قبل از عملیات از خانه خارج شده بود.  در یورش دوم محترم شیخ صاحب بیرون از خانه بودند و برادرش را دستگیر کردند.  در یورش سوم همان برادرش را دستگیر کرده که به مدت ۲ ماه در زندان بگرام محبوس بود و در یورش چهارم تمام اعضای خانواده اش را محبوس کردند و یک  تن از برادر زاده هایش مجروح گردید اما موفق به دستگیری شیخ صاحب محترم نگردیدند. زمانیکه امریکایی ها و دست نشانده هایش در دستگیری وی ناکام و نا امید شدند پیشنهاد نشست و امتیازات را برایش کردند، اما شیخ صاحب محترم تمام این پیشنهاد ها و امتیازات را رد کردند و به فعالیت های جهادی خود ادامه داد. بعد از مبارزۀ با مشکلات یک ساله جهت عمره به حرمین شریفین عازم سفر شد و در آنجا اقامت گزیدند. بعداً با دستور رهبری امارت جهت جلب و گردآوری کمک های مالی در عربستان با عضویت شیخ صاحب یک کمیته چهار نفری ایجاد شد که در طی شش سال تقریباً ۲۰ ریال سعودی میلیون را جمع آوری کردند که از طریق معتصم آغا به امارت تسلیم نمودند که در نهایت امارت از معتصم آغا جهت شفافیت خواهان محسابه شد اما متأسفانه که نامبرده حاضر نشد بناً وی از وظیفه برکنار گردید.

بعد از برکناری معتصم آغا از وظیفه شیخ صاحب محترم از طرف حکومت سعودی جداً تحت تعقیب قرار گرفت که بالاخره در ماه ربیع الثانی سال ۱۴۳۱ هجری قمری گرفتار گردید و از طرف محکمه این کشور به مدت ۹ سال به حبس محکوم شد و ضمناً ۳ لک ریال جریمه گردید. علاوه بر زمان حبس مذکور مدت ۴ ماه دیگر هم در حالت حبس به سر برد که بلاخره در ماه شعبان سال ۱۴۴۰ هجری قمری از زندان آزاد شد. به محض آزادی از طرف امیرالمؤمینین عضو شورای رهبری تعیین گردید که الی روی کار آمدن امارت مشغول این وظیفه بود و در کنار آن ریاست کمیسیون تعلیم و تربیه زون شرق نیز بعهده اش سپرده شد. که تقریباً به مدت ۱۰ ماه این مسؤولیت را با بوجه احسن به پیش برد سپس از طرف رهبری به صفت رئیس محاکم زون شرق استخدام شد اما شیخ صاحب محترم از قبول نمودن آن معذرت خواستند.

مسوده توافق نامه با امریکایی ها و کشورهای عضو ناتو که از طرف امیرالمومنین حفظه الله برای بحث همه جانبه به ۵ شیخ کرام از جمله شیخ صاحب سپرده شده بود، پس از بحث کامل مسوده توافق نامه تاییداً به عالیقدر امیر المومنین حفظه الله راجع شد و توافق نامه در ظرف دو هفته امضا شد.

تجربه کاری:

 • شیخ الحدیث مولوی صاحب عبدالحکیم شرعی صاحب در عرصه های نظامی، سیاسی و علمی دارای تجارب کاری چندین ساله میباشد.
 • در دوره حکومت ربانی قوماندان امنیه ولا خوست بود.
 • در دوره قبلی امارت اسلامی نخست والی ولایت زابل بود که سپس با در نظر داشت استعداد وی از طرف بزرگان معین اداری و مالی وزارت عدلیه تعیین گردید.
 • عضو شورای رهبری الی فتح.
 • تقریباً الی مدت ۱۰ ماه رئیس کیسیون تعلیم و تربیه زون شرق بود.
 • سرپرست کمیسیون منتخب، دیدار با علما و سیاسیون در دیار هجرت.
 • فعلاً سرپرست وزارت عدلیه میباشد وهمچنان مسئولیت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین ها و استرداد زمین های غصب شده را به عهده دارد.

نوشته ها و آثار ناچاپ:

 • کتاب مشهور منطق شرح قاضی که به اسم تقریر قاضی نوشته کرده. (عربی)
 • مقدمۀ سلم. (عربی)
 • صرف میر (پشتو)
 • شرح مأة عامل. (پشتو)

زبان ها:

پشتو، دری، عربی و اردو.