اعلان کاریابی - وزارت عدلیه - جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس عمومی حقوق مرکز
شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس عمومی حقوق مرکز تعداد بست: 1 بست: 1 بخش مربوط: ریاست عمومی حقوق مرکز وزارت/اداره: عدلیه تاریخ اعلان: 8- مارچ-2017 تاریخ ختم اعلان: 14- مارچ - 2017 وزارت عدلیه : وزارت...
Mar 11, 2017 -