اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارآموز
عنوان وظیفه: کارآموز اداره: وزارت عدلیه مدت کار: 12 ماه اوقات کاری: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی اافغانستان امتیازات: ماهانه مبلغ (10000) افغانی که از طرف دفتر GIZ پرداخت می شود. جنسیت: اناث ملیت: افغان محل...
Dec 10, 2018 -
نرس
عنوان وظیفه: نرس اداره: وزارت عدلیه مدت کار: 12 ماه اوقات کاری: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی اافغانستان امتیازات: ماهانه مبلغ (10000) افغانی که از طرف دفتر GIZ پرداخت می شود. جنسیت: اناث ملیت: افغان محل وظیفه:...
Dec 10, 2018 -