اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کار آموز
شماره MoJ-Internship-001 عنوان وظیفه: کار آموز اداره: وزارت عدلیه مدت کار: شش ماه اوقات کاری کارآموز: مطابق به قانون کار دولت جمهوری اسلامی اافغانستان امتیازات: ماهانه...
Dec 07, 2014 -